Aparat prądotwórczy jako alternatywa dostawy energii do budynków w jakich są zamontowane urządzenia potrzebujące ciągłego zasilania.

Agregat prądotwórczy to w inny sposób generator prądotwórczy. Jest to urządzenie elektroenergetyczne tworzáce samodzielne źródło prądu złożone z prądnicy synchronicznej, silnika spalinowego, rozdzielnicy elektrycznej oraz urządzeń kontrolno-pomiarowych a także pomocnych umieszczanych na łącznej konstrukcji metalowej. Agregaty są więc autonomicznymi zespołami do wytwarzania energii elektrycznej. W razie długookresowych przerw w dostawie energii elektrycznej jej źródłem może być zestaw prądotwórczy.
Agregat prądotwórczy
Autor: PromaPL
Źródło: www.promapl.pl
Jego silną stroną jest możność działania przez dowolny czas. Uwarunkowany jest on od zasobu paliwa. Niedoskonałością urządzenia prądotwórczego (więcej info) jest długi czas przełączenia, większa emisja hałasu, mniej stabilne parametry napięcia również potrzeba zadbania o rezerwę paliwa i jego magazynowanie. Gdy w budynku ulokowanym w Warszawie i znajdują się odbiorniki potrzebujące trwałego zasilania, niezbędne jest założenie zapasowego pochodzenia energii elektrycznej. Jestesmy zobligowani szukać w internecie sprzedawcy (Polecam:) tego zestawu pod sloganem agregaty prądotwórcze warszawa.Sprzętem tym może być urządzenie zwane UPS, zawierające akumulator a także falownik wymieniający prąd stały na przemienny o częstotliwości 50 Hz lalbo kompleks prądotwórczy złożony z silnika benzynowego albo wysokoprężnego oraz prądnicy prądu przemiennego. Najlepiej zainstalować oba te urządzenia. Gdy dom jest zasilany za pomocą linii napowietrznej, trzeba liczyć się z możnością występowania mnogich i nieraz długookresowych pauz wadami, a także tak zwanymi przerwami zapowiedzianymi, o jakich zakład energetyczny powiadamia z wyprzedzeniem. Prawidłowym alternatywą jest więc używanie również UPSu do zabezpieczenia bezprzerwowego dostarczania czułych urządzeń elektronicznych (okres przełączenia wynosi zaledwie kilka milisekund, ale możliwy okres pracy tylko od kilku do parudziesięciu minut), jak i zestawu prądotwórczego z automatycznym rozruchem, załaczającego się po paru sekundach i mogącego pracować wiele godzin.