Statyczność podłoża to proces polegający na pozyskaniu przy optymalnej wilgoci jednakowej mieszaniny tworzącej się z kruszywa, czy też gruntu rodzimego, także odpowiednio dobranego spoiwa hydraulicznego. Stabilizacja podłoża to odpowiedni dobór lepiszcza, który zezwala osiągnąć żądane parametry wytrzymałościowe podbudowy pomocniczej, podstawowej, czy też ulepszonego fundamentu. Osiągnięta w procesie stabilizacji scalona warstwa konstrukcyjna jest wodo i mrozoodporna i nie ulega odkształceniom.

budowanie drogi

Stabilizacja podłoża wzmacnia i ulepsza bazy drogowe, utwardza i modernizuje grunt pod płyty lotniska, budynki, parkingi – porównaj Dobrze się testuje przy budowie dróg leśnych i dojazdowych. Ażeby poddać próbie warunki wodno-gruntowe, trzeba zwrócić się o pomoc do specjalistycznej jednostki geotechnicznej, jaka na podstawie kilku odwiertów określi warstwy i typy pola, również stopień wód gruntowych. Stopień ten nie jest stabilny i może się zmieniać w ciągu roku, szczytowy jest najczęściej wiosną, najniższy, latem. Badania geotechniczne gruntu są w najwyższym stopniu autorytatywne, kiedy jest możliwość wskazać usytuowanie i kontur przyszłego obiektu, bo wtedy geotechnik wie, w których punktach sporządzić odwierty, ażeby mierzenie było wiarygodne .

Jeśli budowany dom (nieruchomości sprzedaż) ma być podpiwniczony, sytuacje gruntowe najpoprawniej sprawdzić przed kupnem działki. Piwnic nie powinno się budować, gdy woda gruntowa jest nadzwyczaj wysoko, bo byłoby to uciążliwe technicznie i kosztowne.

Niezależnie od specjalistycznego badania gruntu, warto przejść naokoło parceli i przyjrzeć się domom sąsiadów. Trzeba również zobaczyć rowy melioracyjne i zobaczyć, czy sporo jest w nich wody i czy są właściwie utrzymane, a również zajrzeć do szybów gospodarskich, jeżeli są takie w sąsiedztwie i zobaczyć, na jakim poziomie jest w nich woda.

Zobacz, co ma praktyczna strona (http://alglas.pl/), którą przeglądasz. Informacje, które są na niej zawarte, będą niewątpliwie cenne – wejdź więc tu!

Badania geotechniczne gruntu pozwolą ustalić, czy piwnica wybudowanego budynku nie będzie zatapiana.

W Polsce nie ma wyszczególnianych przepisów odnośnie badania gruntu, jednak jeżeli działka występuje na obszarach podmokłych, architekt jest w stanie zlecić owe badanie nim dokona realizacji projektów.

Post Author: admin