Statyczność podłoża to proces polegający na pozyskaniu przy optymalnej wilgoci jednakowej mieszaniny tworzącej się z kruszywa, czy też gruntu rodzimego, także odpowiednio dobranego spoiwa hydraulicznego. Stabilizacja podłoża to odpowiedni dobór lepiszcza, który zezwala osiągnąć żądane parametry wytrzymałościowe podbudowy pomocniczej, podstawowej, czy też ulepszonego fundamentu. Osiągnięta w procesie stabilizacji scalona warstwa konstrukcyjna jest wodo i mrozoodporna i nie ulega odkształceniom.

budowanie drogi

Stabilizacja podłoża wzmacnia i ulepsza bazy drogowe, utwardza i modernizuje grunt pod płyty lotniska, budynki, parkingi – porównaj Dobrze się testuje przy budowie dróg leśnych i dojazdowych. Ażeby poddać próbie warunki wodno-gruntowe, trzeba zwrócić się o pomoc do specjalistycznej jednostki geotechnicznej, jaka na podstawie kilku odwiertów określi warstwy i typy pola, również stopień wód gruntowych. Stopień ten nie jest stabilny i może się zmieniać w ciągu roku, szczytowy jest najczęściej wiosną, najniższy, latem. Badania geotechniczne gruntu są w najwyższym stopniu autorytatywne, kiedy jest możliwość wskazać usytuowanie i kontur przyszłego obiektu, bo wtedy geotechnik wie, w których punktach sporządzić odwierty, ażeby mierzenie było wiarygodne .

Jeśli budowany dom ma być podpiwniczony, sytuacje gruntowe najpoprawniej sprawdzić przed kupnem działki. Piwnic nie powinno się budować, gdy woda gruntowa jest nadzwyczaj wysoko, bo byłoby to uciążliwe technicznie i kosztowne.

Niezależnie od specjalistycznego badania gruntu, warto przejść naokoło parceli i przyjrzeć się domom sąsiadów. Trzeba również zobaczyć rowy melioracyjne i zobaczyć, czy sporo jest w nich wody i czy są właściwie utrzymane, a również zajrzeć do szybów gospodarskich, jeżeli są takie w sąsiedztwie i zobaczyć, na jakim poziomie jest w nich woda. Badania geotechniczne gruntu pozwolą ustalić, czy piwnica wybudowanego budynku nie będzie zatapiana.

W Polsce nie ma wyszczególnianych przepisów odnośnie badania gruntu, jednak jeżeli działka występuje na obszarach podmokłych, architekt jest w stanie zlecić owe badanie nim dokona realizacji projektów.

Gdy zainteresuje Cię ten temat, obejrzyj ponadto (http://www.swiat.nieruchomosci.pl/domy-rynek-wtorny) inne nasze strony, które omawiają to zagadnienie – z pewnością także Cię zafascynują.

/J]

Post Author: admin