W powszechnym rozumieniu pod pojęciem ścieki rozumie się wodę brudną podczas jej stosowania oraz wodę odprowadzaną za pomocą rur kanalizacyjnych.
Ścieki bytowo-gospodarcze są w praktyce ściekami wypływającymi z urządzeń sanitarnych i tworzone we wszystkich pomieszczeniach będących w mieszkaniu w czasie korzystania wody w celach higienicznych, przemysłowych i do spłukiwania w łazienkach.

dom

Autor: Franklin Heijnen
Źródło: http://www.flickr.com
Ścieki są odprowadzane do oczyszczalni z systemem kanalizacji ogólnospławnej albo rozdzielczej. Kanalizacja ogólnospławna to w praktyce ścieki bytowo-gospodarcze oraz opadowe, w jakiej płyną jednym kanałem. W kanalizacji sterowniczej jest to z kolei proces pogrupowany – ścieki bytowo-gospodarcze wpływają jedną drogą, z kolei ścieki deszczowe odmienną. Ścieki deszczowe odprowadzane są wtedy do rzek i nie obciążają oczyszczalni. Jeśli chodzi o kwestię usunięcia starych rur stalowych (woda) oraz z żeliwa (kanalizacja), to jest to pracochłonna praca, przy czym stosunkowo prosta.
Ułożenie nowo powstałych rurociągów w takim samym mniej więcej miejscu, to również nie za bardzo duży kłopot. Trudnością może być natomiast doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do zupełnie nowych punktów. Aktualnie rury kanalizacyjne produkuje się z plastiku: PCV (szary) lub z polipropylenu (siwe). Są one relatywnie lekkie, bez trudu się je tnie oraz zespala dzięki wykonanym z gumy uszczelkom. Ponadto takie rury nie korodują, więc są stosowane przez kilka dziesiątków lat. Całkowicie wypadły już wykorzystywane jeszcze do lat 90-tych XX wieku rury produkowane z żeliwa.

Porównując rury z żeliwa posiadają one w zasadzie tylko jedną wadę, gdyż o wiele mniej korzystnie tłumią dźwięk płynących w nich nieczystości.

Jeśli pragniesz poszerzyć swoją znajomość rzeczy w tym zakresie, to czytaj tu kraty zgrzewane następne wiadomości. Należy kliknąć w podany link.

Demontaż rur kanalizacyjnych nie jest zbyt złożona.

Post Author: admin