Wyjątkowo istotne zdają się być pomiary gruntów. Czasami ma miejsce, że osoby nie będące doświadczonymi specjalistami z branży budowlanej, nie uświadamiają sobie, jak ważne są szczegółowe badania gruntów przed rozpoczęciem prac budowlanych. Klasycznym rodzajem pomiarów tego rodzaju jest sondowanie cpt.

drogi w budowie
Badanie to polega na tym, że wbija się w ziemię specjalnie przystosowany do tego typ stożka, poprzez który badane są ważne cechy gleby. Stożek taki jest uzbrojony w profesjonalny sprzęt pomiarowy, dzięki któremu prowadzone są pomiary, a ich wyniki przekazywane są od razu do komputera, który dokonuje kolejnych obliczeń i tworzy symulacje. Sondowanie cptu umożliwia zbadanie rodzaju gruntu oraz daje możliwość zanalizowania budowy geologicznej podłoża. Ogromną zaletą tego typu badań jest to, że umożliwiają one zmierzenie parametrów gleby na całej głębokości profilu sondowania (porównaj – sondowanie cpt). Inną korzyścią jest bardzo szybki dostęp do wyników wszystkich badań. Bardzo ważna jest też powtarzalność oraz wysoki stopień zgodności.

Wyniki badań mogą zostać natychmiastowo znaleźć się w komputerze, możemy również od razu zrealizować symulację. Badania tego rodzaju są bardzo ważnym elementem pomiarów gruntu przed stawianiem fundamentów. To właśnie od analizy wodno-gruntowej zależeć będzie, czy mury będą bezpiecznie (polecam systemy przeciwpożarowe marki mercor) postawione. Często ma miejsce, że nie zastanawiamy się nad tym, jaką budowę ma podłoże pod budowę. Ktoś kiedyś nam powiedział, że nie miał kłopotów kiedy budował swój dom i że spokojnie możemy wylewać tutaj fundamenty. Jest to bardzo nieprofesjonalne. Rodzaj gruntu może się mocno różnić, a ponadto może mieć inną wilgotność.

Za pomocą takiemu badaniu możemy z jednej strony ocenić rodzaj podłoża, ale również mamy możliwość przeprowadzenia wstępnych obliczeń kosztów, jakie będziemy musieli ponieść w związku z całą inwestycją. Badania tego typu zlecić musimy specjalnej firmie, która nie tylko ma konieczny do ich zrealizowania sprzęt i maszyny, ale też przygotuje nam całą dokumentację ze zrealizowanego pomiaru, przez co będziemy mieli wszystkie dane zawodowo opisane.

Post Author: admin