Technologie i konstrukcje
12

Paź

2018

Oddzielić, ochronić, zabezpieczyć – czyli ogrodzenia budowlane

Przeciętnie w świadomości społecznej nie uwzględniamy faktu jak istotną rolę spełniają ogrodzenia przemysłowe. Już od pierwszego momentu budowy pojawia się potrzeba odgrodzenia terenu nie tylko przez wzgląd na akty wandalizmu, ale po pierwsze bezpieczeństwo. Niepowołane osoby które znalazłyby się na działce gdzie prowadzona jest budowa, z łatwością mogłyby zostać ofiarą niepotrzebnego wypadku, oraz być zagrożeniem dla samych budowniczych odwracając ich uwagę od koncentracji na rozdzielonych zadaniach.