Materiały wykończeniowe
05

Mar

2019

Co to są budowlane kruszywa i do czego są wykorzystywane?

Kruszywa budowlane są sypkim materiałem. Ich nazwa określa ich zastosowanie, służą do wytwarzania mieszanek służących do tworzeniabetonów i dróg czy do wyrabiania zapraw do budowy budynków. Tak więc są materiałem tak samo potrzebnym, jak obecnym niemal w każdego typu zabudowach. Biorąc pod uwagę ich powierzchnię kruszywa budowlane dzieli się je na sztuczne i mineralne.
05

Mar

2019

Od czego warto rozpocząć noworoczne porządki

Gdy przychodzi wiosna bierzemy się za zmianę naszego życia. Podobnie, jak w Sylwestra, kiedy to snujemy plany, tak w początkach letniej pory roku chcemy, by nasze życie zmieniło się na lepsze. Z czego to wynika? Mówiąc najprościej z nas samych i pewnego ładu, nad którym chcemy mieć pieczę. Lubimy zatrzymać sięna chwilę, zadeklarować, że od dziś będzie inaczej, będzie na pewno lepiej lub chociażby podobnie, byle nie gorzej.