Nie sposób wyimaginować sobie robotę w gospodarstwie rolnym bez udziału maszyn. Ponieważ ciągnik lub kombajn malutko nie palą, wielu rolników przygotowuje sobie paliwo na zapas.
Szacuje się, że na jeden hektar ziem uprawnych zużywa się rocznie 120 litrów paliwa.

Przeciętny rozmiar gospodarstwa rolniczego w woj. kujawsko-pomorskim wynosi 15 ha, nie trudno policzyć więc, iż typowy rolnik z owego regionu zużywa 1800 litrów paliwa w przeciągu roku. Na początku nowego roku poczęło obowiązywać nowe prawo, precyzujące warunki, w jakich odbywać ma się komercyjne składowanie paliw. Co zmienia to jednakże dla rolników indywidualnych? Nic, bo już od 2010 r, zgodnie z regulacją ministra, osoby przechowujące paliwo w gospodarstwie agrarnym na własny użytek, wiązane są trzymać je w zasobniku naziemnym o pojemności do 5000 l zobacz więcej na . Przechowywanie paliwa w innych zbiornikach jest prawnie zakazane. Optymalną objętość gromadzonego paliwa ujmują przepisy przeciwpożarowe. Mniema się bowiem, iż jeden zastęp straży pożarnej jest w stanie stłumić do pięciu tysięcy l. palącego się oleju. Przepisy tyczące się liczby warstw, które musi posiadać kontener na paliwo, wdrożone zostały zaś z myślą o ochronie przyrody.
wyszukiwarka graficzna

Autor: Bocian
Źródło: www.projektoskop.pl
Zbiorniki dwupłaszczowe są znacznie bezpieczniejsze, bo bez względu na to, czy uszkodzeniu ustąpi płaszcz zewnętrzny, lub wewnętrzny, paliwo nie wydostanie się środka i nie zanieczyści gruntu zobacz (sprawdź propozycję) kompletną propozycję pod adresem. Przypomnijmy jeszcze, że przydomowe składy z olejem napędowym powinny być wyekwipowane w pompę do tankowania bądź przepompowywania oleju napędowego.

Dzisiaj już jednak większość dostępnych na rynku zbiorników posiada taką pompą z dystrybutorem. Zbiorników takich powinno się poszukiwać w sklepach wyprzedających produkty dla rolnictwa.

Post Author: admin