Kruszywa są to surowce drobne naturalne albo syntetyczne, nieorganiczne lub organiczne, używane jako zawartość zapraw betonów, bitumicznych mikstur do konstrukcji. Rozróżnia się kruszywa mineralne wytwarzane przez maszynową przeróbkę substancji skalnych i kruszywa chemiczne, pozyskiwane z tworzyw organicznych oraz z surowców mineralnych w w czasie poddawania ich przekształceniom cieplnym i przeróbkom maszynowym.

W zależności od surowca skalnego i od sposobu produkowania tłucznia rozdzielamy na tłucznie naturalne i kruszywo (https://bazalt.pl/) budowlane łamane. Kruszywo jest tworzywem używanym we teraźniejszym budownictwie w ogromnych ilościach. Od jakości kruszywa zależą w ogromnej mierze solidność także bezpieczeństwo budowli i budowli. Pomiar technicznych przymiotów kruszyw budowlanych przeprowadza się bądź bezpośrednio na budowie, bądź w sprofilowanych laboratoriach. Kruszywo kamienne pokruszone ze skał węglanowych wykorzystywane jest do betonów lastrykowych i suchych mieszanek zapraw do tynków. Kruszywa rozkruszone ze kamieni węglanowych mogą być stosowane do betonów pospolitych. Dobór wariantu tłucznia i jego część w zawiesinie betonowej wyznacza się w laboratorium. Na budowie weryfikuje się jedynie, czy zastosowane kruszywo budowlane dopełnia generalne żądania stawiane kruszywom do betonu. Zwłaszcza sprawdza się: skład ziaren przedłużonych i płaskich (ich przesadna ilość może pogorszyć urabialność kompozycji betonowej, z powodu której beton łatwo i całkowicie zapełnia szalowanie), skład brudów (ciał obcych i zanieczyszczeń rodzaju organicznego, takich jak glinka czy też ił), wilgoć kruszywa. Piasek budowlany (szerzej tutaj: http://eogniwa.pl/kategoria/wciagniki) to materiał zdobywany wprost ze złoża. Mając na względzie wysokie cechy jakościowe, użytkowany jest przez wytwórców betonów i galanterii betonowej.

Poza tym przydaje się do wyrabiania zapraw murarskich i tynkarskich, produkowania szczególnych robót inżynieryjnych. Barwa piasku budowlanego może być różna Sandmix sp. z o.o., zależnie od tego z jakiego miejsca jest uzyskiwany.

.

Post Author: admin