Technologie i konstrukcje
12

Paź

2018

Budowanie i remontowanie

Budownictwo to dziedzina, która zmieniała się na przestrzeni wieków. Ewolucja ta zależała w dużej mierze od rodzajów| elementów budowlanych, które występowały w danych czasach. Te natomiast ewoluowały w znaczny sposób, zwłaszcza produkty, używane do wyposażania. Dotyczy to też elementów typowo konstrukcyjnych, a więc takich, jakich rolą jest wspierać całą stworzoną budowlę.
Technologie i konstrukcje
12

Paź

2018

Informacje o profilu działalności firmy i jej produktach Porotherm

Podstawowym materiałem budowlanym jest cegła. Otrzymuje ją się z gliny, wapna, piasku lub cementu z procesu wypalania i suszenia. Na budowie cegły są wykorzystywane praktycznie wszędzie, począwszy od fundamentów, oraz całe budynki i przykładowo filar. Różnią się one między sobą nie tylko wielkością, a także jakością. Klasa to ceglana wytrzymałość, inaczej jej odporność na ścisk.